• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Miljöpolicy

  Kallax Flyg AB utför helikoptertransporter. Den direkta miljöpåverkan kommer främst från bränsleförbrukningen. Indirekt har vi en stor positiv miljöpåverkan då vårt arbete leder till att effektivisera transporter i svårtillgänglig terräng och minskar den fysiska påverkan på miljön.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva.
  • Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte inom Bergnäsets Miljögrupp utveckla vårt miljöarbete.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.
  • Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.

  Kallaxflyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

  webb adress