• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Jaktområden

  Det stora fjällområdet ovan odlingsgränsen i Kiruna och Gällivare kommuner erbjuder näst intill obegränsade möjligheter till ripjakt. Med våra strategiskt placerade flygbaser når man trots områdets storlek de flesta platser snabbt och kostnadseffektivt. Med fasta baser i Kurravaara, Nikkaluokta och Abisko så finns det alltid en naturlig utgångspunkt och start för din ripjakt.

  Abisko

  Från vår bas i Abisko med utsikt över Lapporten, når man smidigt, och snabbt såväl Kiruna kommuns nordvästra hörn på norra sidan om Torneträsk, som Riksgränsenområdet mot den norska gränsen samt den västra delen av Kiruna kommuns fjällområde, med kända platser som Ribasjaure, Ordajokk, Pajeb och Voulip Njuorajaure i nordväst eller Unna Allakas, Snarap och Kamajaure samt Abiskojaure och Alesjaure längs Kungsleden. Längre ner i Alesjaures vattensystem återfinns sjöarna Miesak, Ahpparjaure, Pieggaluoppal och Rautasjaure.

  Även Välijokk ligger ganska rakt söderut sett från helikopterbasen i Abisko. Till detta område flyger man företrädesvis in med helikopter. Området erbjuder lite mer högfjällsterräng med brantare fjällsluttningar och på sina håll lite mer stenbunden terräng. Det är relativt lättgången jaktterräng men också varvad med många fina jaktområden som ställer högre krav på dig och din hunds fysiska status.

  Ripjakten i området mellan Alisjaure och Abiskojaurestugorna, runt Kieronpasset kan vara bra men är ofta lite mer befolkat än fjället i övrigt eftersom Kungsleden passerar genom hela området.

  Kiruna/Kurravaara

  Området i Kiruna kommuns nordöstra delar med kända platser som Treriksröset, Pältsa, Råstojaure, Tjålmejaure, Tavvaätno, Roavejaure, Tsåktso, Korvijaure, Kiepanjaure, Ragesjaure och Pirtimesjokk är områden som är kända för sitt ypperliga fiske sommartid. Området är nästan lika känt som ett  trevligt ripjaktsområde. Detta tundraliknande område är över lag relativt lättgånget, med stora låg beväxta, fjällhedsområden varvat med definierade viderisstråk längs jokkar, sjöar och runt myr områden.

  Området når man bäst med utgångspunkt från flygbasen i Kurravaara som ligger vid Torneälvens strand från vilken man förutom helikopter även kan flyga med sjöflygplan. Många attraktiva platser i detta område nås bekvämt med helikopter. Många av gästerna väljer även att bo på fjället i tält och Lavvus som också kan hyras genom Kallax Flygs försorg.

  Nikkaluokta

  Med utgångspunkt från vår bas i Nikkaluokta, når man snabbast och smidigast Kiruna kommuns fjällområde längst västerut mot norska gränsen. Här återfinns bland annat områden som Huvkijaure, Singistugorna och naturligtvis även Kebnekaisemassivet. I detta högalpina område finns i vissa dalgångar fina förutsättningar för ripjakt efter dalripa, men det är främst inom Gällivare kommun, sydväst och väst om Nikkaluokta mot de övre och nedre Kaitumsjöarna samt den kända fiskecampen Tjuonajokk, som ripjägaren finner sitt eldorado.

  Området är relativt lättgånget med många fina ripbiotoper både längs sjöar och myrar samt längs jokkarna på fjällplatåerna men framförallt i dalgångarna längs sjöarna. Som exempel kan nämnas Kirjasjokk, Tjuoltajaure, Kaukuljaure, Skarttajaure och Mållitjaure som hyser mycket fina områden lämpade för ripjakt.

  webb adress