• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Regler

  VAD FÅR JAG TA MED MIG OMBORD?

  Kallax Flyg följer i likhet med alla etablerade verksamheter inom luftfart, Transportstyrelsens riktlinjer för vilken typ av bagage, utrustning m.m. som får tas med ombord.

  Läs mer på Transportstyrelsens webbplats: https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/

  Farligt Gods

  En passagerare får för eget bruk ta med följande artiklar, ämnen och mängder farligt gods:

  A. 25 liter brandfarlig vätska, klass 3, i förpackningsgrupp II och III, som ska användas som bränsle.

  B. 5 liter brandfarlig vätska, klass 3, till spritkök eller liknande i förpackningsgrupp II eller III i för vätskan avsedd detaljhandelsförpackning. 

  C. 11 kg kolvätegasblandning (UN1965), klass 2, delklass 2.1, i gasbehållare som inte får vara större än 11 kg*.

  D. 700 g gas (UN2037), klass 2, delklass 2.1, i engångsbehållare i för gasen avsedd detaljhandelsförpackning med skydd för ventilen. 

  E. 5 liter brandfarlig färg och/eller 1 liter lösningsmedel/förtunning, klass 3, i förpackningsgrupp II eller III, i för produkten avsedd detaljhandelsförpackning. 

  F. Farligt gods i maskiner eller farligt gods i utrustning, klass 9, såsom båtmotorer, elverk, motorsågar som är tömda och förslutna så att läckage undviks. 

  G. 6 små paket säkerhetständstickor, klass 4.1, i detaljhandelsförpackning eller liknande.

  H. 1 batteri, vått, slutet, klass 8, som uppfyller särbestämmelse A67 och som är skyddat frånkortslutning i detaljhandelsförpackning

  *Maximalt tillåten mängd kolvätegasblandning ombord är 24kg

  Transport av vapen

  Lasta vapnet oladdat och delat med vital del i kabinen och resten i bagageutrymmet

  Kontrollera ammunitionsförpackningarna och lasta dessa i bagageutrymmet

  Vid frågor, kontakta Kallax Flyg på 0980 – 81 000.

  OBS! All drönarflygning i närheten av våra helikopterbaser är förbjudet då det utgör en stor fara för helikoptrar.

  webb adress