• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Specialuppdrag

  Vi utför alla typer av uppdrag inom Aerial Work (bruksflyg) samt persontransport. Aerial Work är när man använder helikoptern som ett arbetsredskap för det man vill utföra. Förutom våra ”vanliga” tjänsteuppdrag har vi bland annat utfört fjällflygning under snöförhållanden i både svenska och norska fjällen, rendrivning, viltinventering, bärgningsarbeten av robotar och ballonger, filminspelningsuppdrag för långfilmer och dokumentärer.

  Behöver du hjälp med något som vi inte listar bland våra tjänster – fråga, vi löser det mesta.

  • Rendrivning/viltinventering
  • Brandsläckning
  • Hyggesbränning
  • Skogsgödsling
  • Geopositionerad fotoinventering med gyrokamera av alla typer av skogsbestånd
  • Immobilisering av vilt
  • Pejlingsuppdrag med fast monterad pejlutrustning
  • Film-/fotouppdrag
  • Kraftledningsinspektioner
  • Avisning av kraftledningar
  • Bygger kraftledningar och monterar master

  Flygning med flottörer

  • Vattenprovtagning
  • Persontransport till / från öar i skärgården
  • Bistå vid räddningsaktioner över vatten
  • Isrekognosering
  • Film/fotouppdrag över vatten
  • Sightseeing i skärgården
  • Uttransport av byggmateriel till öar som hängande last exakt på plats
  webb adress