• Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • English
  • Viltvård

    Helikopter är ett effektivt sätt att bedriva viltvård, både för känsliga marker och ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Våra piloter har lång erfarenhet av olika typer av viltvård – viltinventering, rendrivning och immobolisering.

    Krok finns installerat för lyft av motorcyklar/skotrar/etc för en snabb insats och inte minst wheelen (rentuta) vilket visat sig vara ett väldigt viktigt redskap för rendrivning.

    webb adress